Produkcija

Mūsu uzņēmums nodarbojas ar bitumena emulsiju ražošanu.
Kā zināms bitumens nešķīst ūdenī, tādēļ ir izstrādāts īpašs process, lai panāktu šo abu vielu savienošanos.
Šī īpašā procesa laikā, bitumens tiek saskaldīts mikroskopiskās daļiņās un ar piedevu (emulgators) palīdzību šīs daļiņas iegūst elektrisko lādiņu, kas daļiņām neļauj salipt un veido viendabīgu masu.
Rezultātā iegūstam bitumena emulsiju, kas ir šķidra pie normāliem apstākļiem. Pie iestrādes uz ceļa, ūdens iztvaiko un lādētās daļiņas veido sasaisti ar dažādiem minerālajiem materiāliem, kā arī ar ceļa segumu.
Kā zināms dažādu darbu veikšanai ir nepieciešamas dažādas emulsijas, kuras iedalās klasēs pēc bitumena satura un sadalīšanās ātruma.

C 50 B3

Paredzētais pielietojums – gruntēšana pirms asfalta ieklāšanas
Saistvielas saturs 48 – 52%
Lai nodrošinātu nepieciešamo sasaisti starp asfaltbetona kārtām, ir nepieciešama gruntēšana ar bitumena emulsiju.
Šim nolūkam tiek ražota bitumena emulsija ar 50% bitumena saturu C50B3, atbilstoši Autoceļu specifikācijām 2012 un LVS EN13808

C60 B2

Paredzētais pielietojums – virsmas apstrāde, čipings
Saistvielas saturs 58 – 62%
Bedrīšu remonts izmantojot Bitumena emulsiju un šķembas ir vienkārša metode asfaltbetona bojājumu novēršanai. Bedrīšu remontu var paredzēt gan esošā asfalta seguma remontēšanai, gan arī esošā asfalta seguma sagatavošanai pirms nosedzošas kārtas būvniecības.

C65 B2/3

Paredzētais pielietojums - grunts stabilizācija pirms virsmas apstrādes uz grants ceļiem
Saistvielas saturs 63 – 67%
Virsmas apstrāde ir noteikta daudzuma bitumena emulsijas izsmidzināšana uz ceļa seguma ar sekojošu noteiktas frakcijas šķembu iestrādi.
Vienkārtas virsmas apstrādi veic virs asfalta kārtām, kā izolējošo vai nodilumizturīgo kārtu.